a-terapia.pl logo
Strona główna > Tomatis a języki obce

Jak metoda Tomatisa przyspiesza naukę języków obcych

Wiele trudności z uczeniem się języków obcych wynika z tego, że ucho nie jest w stanie odbierać niektórych dźwięków. Dzięki nowej metodzie sytuacja ta może ulec zmianie.

Nasze uszy najbardziej dostosowane są do odbioru częstotliwości języka ojczystego .

Problem z nauką języków obcych wynika z tego, nie słyszymy dźwięków języków obcych, a to z kolei wpływa na to, że nie potrafimy wymówić ich poprawnie oraz zapamiętać.

Dla przykładu- mowa Francuza charakteryzuje się zakresem dźwięków od 100 do 300 Hz i od 1000 do 2300 Hz, Anglika od 2000-1200Hz.Pierwszy z nich wyłapuje niskie częstotliwości, drugi zaś wysokie. Badania potwierdzają, że Francuzom trudno jest nauczyć się języka angielskiego, ponieważ ich uszy „ wyćwiczone” są w odbiorze niższych częstotliwości, natomiast gorzej słyszą częstotliwości wysokie, charakterystyczne dla języka angielskiego.Rosjanie mają zadziwiająco łatwą zdolność do nauki języków obcych ze względu na to,że zakres częstotliwości języka rosyjskiego jest bardzo szeroki.

Celem treningu jest dostrojenie ucha do częstotliwości danego języka, po to, aby można było szybciej się go nauczyć.

Gdy ucho osiągnie zdolność do rozpoznawania zakresu częstotliwości języka obcego, poprzez odpowiednio dobrany program ,osoba będzie w stanie z łatwością rozumieć dany język, szybko zapamiętywać słowa, prawidłowo je wypowiadać z odpowiednim rytmem i melodią języka.

Badania wskazują, że trening Tomatisa znacznie redukuje czas potrzebny na naukę nowego języka.

Gabinet oferuje możliwość na zwiększenie zdolności do nauki języka angielskiego.

Stymulacja słuchowa poprzedzona jest testem uwagi słuchowej. Zmiany monitorowane w trakcie poszczególnych faz słuchania.

pdf

 

 

 

Copyright © 2013 Anna Dmochowska-Wielgosz. Projekt i wykonanie: AlejaArt