a-terapia.pl logo
Strona główna > Słuchanie a słyszenie

Uwaga słuchowa

SŁYSZENIE jest procesem biernym, uzależnionym od stanu naszego narządu słuchu. Najczęściej stosowanym badaniem stwierdzającym czy pacjent słyszy jest badanie audiometryczne. Stwierdza ono czy narząd słuchu funkcjonuje prawidłowo ( nie jest uszkodzony) i czy nie ma problemów ze słyszeniem pewnych dźwięków (ubytku słuchu). W przypadku organicznych uszkodzeń słuchu nie jest możliwe odtworzenie fizjologicznych mechanizmów słyszenia!

Jednak mimo prawidłowego wyniku badania słuchu, niektóre osoby mogą mieć problemy ze słuchaniem. Mogą słyszeć lecz nie słuchać.

 

SŁUCHANIE jest procesem czynnym. Jest to umiejętność świadomego odbierania dźwięków i czerpania z nich informacji. Słuchanie czyli uwaga słuchowa wymaga skupienia się, uwagi na docierających dźwiękach. Słuchanie jest umiejętnością, która rozwija się przez całe życie człowieka. Wg. Tomatisa słuchanie jest wyrazem chęci komunikowania się z otoczeniem, otwarciem się na świat zewnętrzny. Nawet osoby ze znakomitym słuchem mogą mieć problemy z uwagą słuchową i często podejrzewane są o niedosłuch.

 

pdf

 

 

 

Copyright © 2013 Anna Dmochowska-Wielgosz. Projekt i wykonanie: AlejaArt