a-terapia.pl logo
Strona główna > Dysleksja i trudności szkolne a trening słuchowy

Dysleksja i trudności szkolne a trening słuchowy

 

Profesor Tomatis opracował skuteczną metodę reedukacji dzieci z dysleksją i problemami z nauką. Odkrył, że dysleksja pochodzi od upośledzenia słuchania. Na podstawie badań stwierdził, że ucho odgrywa fundamentalną rolę w rozwoju umiejętności językowych. Jak potwierdzają dowody naukowe, dzieci słyszą już w łonie matki. Po urodzeniu ich mowa rozwija się głównie dzięki słyszeniu języka, którym mówią rodzice. Poprzez imitację i zabawę dzieci uczą się częstotliwości języka ojczystego. Tylko dobra integracja języka mówionego umożliwi rozwój zdolności czytania i pisania. Dobrze funkcjonujące ucho jest więc głównym czynnikiem warunkującym opanowanie języka. Ale, tak jak można patrzeć bez widzenia, tak też można słyszeć bez słuchania. Słuchanie wymaga chęci skupienia się na dźwiękach. A. Tomatis właśnie brak chęci słuchania, uważa za główną przyczynę problemów z nauką. Słabe słuchanie powoduje słabe uczenie się.

 

Aby dobrze słuchać, ucho musi być zdolne do prawidłowej analizy dźwięków. Naturalne dźwięki są bardzo złożone - to kombinacja wysokich i niskich częstotliwości. Ucho musi być w stanie dobrze je rozróżnić. Dzieci dyslektyczne nie potrafią tego robić. Dlatego ich mowa jest niepewna i monotonna, często mylą się i przekręcają głoski. Te zaburzenia powstają przy literowaniu i czytaniu. Czytanie i pisanie wymaga skojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem w krótkim przedziale czasu. Gdy dźwięki nie są wyraźnie rozróżniane, staje się to bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Profesor Tomatis odkrył również, że tak jak mamy dominującą rękę, dominujące oko, tak mamy też dominujące ucho. Wykazał, że aby dobrze słuchać, dominującym musi być ucho prawe. Faktycznie transmisja dźwięku do ośrodka mowy w lewej półkuli mózgu jest znacznie krótsza z ucha prawego.

 

Dlaczego te zaburzenia słuchania w ogóle występują? Zdaniem Tomatisa wszystkie noworodki są potencjalnie zdolne do dobrego słuchania. Może jednak zaistnieć wiele okoliczności, które mogą wpłynąć negatywnie na tę umiejętność: infekcje ucha, wczesne oddzielenie od matki, przeprowadzka, wypadek lub jakikolwiek stres emocjonalny we wczesnym dzieciństwie. W ich wyniku dziecko zamyka się na świat słuchania i świat komunikacji. Dziecko odbiera otoczenie przez swój własny filtr, porusza się w "zdyslektyzowanym" świecie - odcięte od rodziny, rówieśników, systemu szkolnictwa. Dysleksja nie ogranicza się do trudności w nauce, lecz często obejmuje zaburzenie rozwoju osobowości.

 

pdf

 

 

 

Copyright © 2013 Anna Dmochowska-Wielgosz. Projekt i wykonanie: AlejaArt